PROGRAM RUČNOG ALATA

Podrška kupcima

Unior garancija

Unior d.d. garantuje za sve svoje alate u slučaju grešaka u materijalu i izradi. Alate ćemo u slučaju pravilne uporabe besplatno popraviti ili zamijeniti uz predočenje odgovarajuće dokumentacije. Garancija ne vrijedi za alate koji su izmijenjeni bez dopuštenja društva Unior, istrošeni ili na drugi način oštećeni. Garancija se ne može ostvariti kod oštećenja koja bi nastala uporabom ovih alata.


 

Prezentacija

 Video (WMV format, 26 MB)