PROGRAM RUČNOG ALATA

Zakonska napomena

Copyright Unior d.d.

Sadržaj i  ilistrovani materijali postavljeni na www.unior.si i sve vezane stranice su vlasništvo kompanije Unior i ne smiju se kopirati ili distribuirati ni na koji naćin, izuzev za ne-komecijalne svrhe (koji moraju sadržavati upozorenje o autorskim pravima).

Informacije na stranici su ispravne i ažurirani, ali kompanija neće prihvatiti nikakvu odgovornost za moguće greške u vezi pristupu stranici, moguće neispravnosti informacija, ili moguće štete rezultirane pogrešnim informacijama. Zadržava pravo da mijenja bilo koji sadržaj na stranici bez ranijeg obavještenja.

Kompanija Unior će prikupljati e-mail adrese i ostale osobne podatke sa svoje web prezentacije za svrhe slanja e-vijesti i upita. Kompanija Unior garantuje da će informacije biti korištene samo za svrhe kompanije Unior i neće biti otkrivane drugim vještačkim ili prirodnim osobama ni ti će biti korištene za druge svrhe.