RUČNÉ NÁRADIE

Zákaznícka podpora

Záruka Unior

Spoločnosť Unior poskytuje záruku na všetko svoje náradie, ktorá sa vzťahuje na materiálové a výrobné chyby. Takéto náradie bude bezplatne opravené alebo vymenené pod podmienkou, že bolo správne používané a zákazník predloží príslušný doklad o nákupe. Záruka sa nevzťahuje na náradie, ktoré bolo upravené bez súhlasu spoločnosti Unior, opotrebované, či inak poškodené. Nie je možné poskytovať záruku na škody spôsobené používaním takéhoto náradia.

Prezentácia

 Video (english, WMV format, 26 MB)